עמוד:236

את הערך הבינארי המתקבל במוצא הכרטיס , A / D המתאים לערך נתון של מפלס , לפי הנוסחה הזו : ? AA min ( 3-1 ) D A n = ? 1 ) מקרא : – D המספר הבינארי במוצא הכרטיס – A . A / D הערך הנמדד בפועל על-ידי החישן האנלוגי , מבוטא ביחידות הפיזיקליות של התהליך , שהן יחידות מפלס . – A max הערך המרבי שיכול למדוד החישן האנלוגי , מבוטא ביחידות הפיזיקליות של התהליך ( יחידות מפלס – A min . ( ערך המינימום שיכול למדוד החישן האנלוגי , מבוטא ביחידות הפיזיקליות של התהליך ( יחידות מפלס . ( – n גודל המילה הבינארית של כרטיס המוצא ( גודל האוגר – מספר הסיביות שבו . ( בדוגמה הנתונה 200 n = 12 ס " מ A ? A = נציב ערכים אלה בנוסחה ( 3-1 ) ונקבל : 200 ( 3-2 ) D A = × 4095 מקרא : – D המספר הבינארי במוצא הכרטיס – A . A / D גובה המפלס – בס " מ . על-ידי הצבת נתוני מפלס המינימום והמפלס המרבי בנוסחה ( 1-6 ) עולות התוצאות האלה : הערך הבינארי המתאים למפלס המינימום 120 ס " מ בייצוג עשרוני , הוא : 200 D 120 = × 4095 = 2457 הערך הבינארי המתאים למפלס המרבי , 180 ס " מ בייצוג עשרוני , הוא : 200 D 180 = × 4095 = 3685

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר