עמוד:224

? שאלה 3 . 27 התבוננו בתכנית שהוצגה באיור 3 . 46 ורשמו בטבלה הבאה את הערכים של נתון V 1 שיגרמו להפעלת כל אחת מהיציאות המוגדרות בתכנית . איור 3 . 46 תכנית דיאגרמת סולם המפעילה כמה מוצאים , בהתאם לתוצאות ההשוואה בין תוכן אוגר שכתובתו V 1 למספר 200

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר