עמוד:220

בחלק א של איור , 3 . 44 מפלס המים במכל קטן מערך המפלס הרצוי ( לכן ברז כניסת המים פתוח ;( בחלק ב של האיור מפלס המים שווה לערך המפלס הרצוי ( וברז כניסת המים סגור ;( בחלק ג של האיור מפלס המים במכל גדול מערך המפלס הרצוי ( לכן ברז כניסת המים סגור . ( דוגמאות נוספות א . מדידת משקל הבקר משווה בין משקלו של מוצר , כפי שנמדד בעמדת שקילה על-ידי מד-משקל , לבין ערך של משקל רצוי שהוגדר מראש . בהתאם לתוצאות ההשוואה , הבקר מנתב את המוצר לאחת משתי תחנות : תחנת אריזה ותחנת איסוף מוצר פגום . אם משקלו של המוצר שווה למשקל הרצוי , זה אומר שמשקלו של המוצר תקין , הבקר יישלח את המוצר אל תחנת האריזה . אם משקלו של המוצר קטן מהמשקל הרצוי או גדול מהמשקל הרצוי , כלומר משקל המוצר חורג מהמשקל התקין , לכן הוא יישלח אל התחנה איסוף מוצר פגום . גם במקרה זה הבקר מבצע השוואה בין גודלם של שני ערכים מספריים : הגודל המספרי של המשקל הנמדד בפועל והגודל המספרי של המשקל הרצוי שנקבע מראש . איור 3 . 44 הצגת היחס בין מפלס המים במכל לבין המפלס הרצוי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר