עמוד:216

• נורת החניון מלא חוברה למוצא הבקר ; Q 10 נורת החניון סגור חוברה למוצא הבקר ; Q 11 המחסום חובר למוצא הבקר . Q 12 כדי לבקר את הפעולות בחניון בעזרת בקר מתוכנת , יש לשלב בתוכנה שלו מונה מסוג מעלה-מטה . המונה מקבל מידע על כניסת רכב ויציאתו בצורה של דפקים חשמליים , המתקבלים מגששי הזיהוי שמותקנים בכניסה וביציאה לחניון ( אורך הדופק שמוציא גשש זיהוי , שווה לזמן שבו נמצא הרכב מול הגשש . ( המונה מפעיל את המוצא שלו כאשר כמות הדפקים שנמנו שווה לערך הרצוי המרבי שהוגדר על-ידי המשתמש . ( Preset ) גשש לזיהוי כניסת רכב ( I 1 ) ישמש כתנאי למנייה מעלה , וגשש לזיהוי יציאת רכב ( I 2 ) ישמש כתנאי למנייה מטה . מוצא המונה ישמש להפעלת הנורה החניון מלא . באיור 3 . 43 מוצגת דיאגרמת הסולם של התכנית לבקרת מספר המקומות הפנויים בחניון . איור 3 . 43 דיאגרמת סולם של תכנית למנייה ולסימון של מספר המקומות הפנויים בחניון בעזרת מונה מעלה-מטה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר