עמוד:205

3 . 4 . 2 סוגי המונים בבקרים מתוכנתים ועקרונות פעולתם בבקרים מתוכנתים קיימות פונקציות תוכנה שמבצעות את תפקידם של מונים סטנדרטיים . בתוכנה קיימים שני סוגים עיקריים של מונים ( פונקציות תוכנה : ( א . מונה מעלה : מתחיל את המנייה מן הערך אפס ומונה עד הערך הרצוי שנקבע מראש ; סימונו , ברוב הבקרים , הוא CTR או . ( CouNTer ) CNT ב . מונה משולב : מונה מעלה או מטה , המאפשר מנייה בשני הכיוונים ; סימונו ברוב הבקרים הוא . ( UP-Down Counter ) UDC בסעיף הבא נתאר את עקרונות הפעולה של מונים אלה . הדפקים מוזנים ליחידת המונה דרך קו מבוא , הנקרא קו המנייה . המונה מזהה את הנקודה שבה משתנה מצבו של רכיב המיתוג מOFF- ל , ON- ובנקודה זו הוא מבצע את המנייה . הדפקים נאגרים ומספרם נשמר בזיכרון המונה ( באוגר , ( עד לרגע שבו מאפסים את המונה , על-ידי פקודת איפוס ( Reset ) בקו מבוא האיפוס של המונה . למונה יש דרגת מוצא , הכוללת יחידת הפעלה , כדוגמת ממסר ; יחידת ההפעלה מאפשרת לשלב את המונה במעגלי פיקוד , לצורך ביצוע פעולות הפעלה או ניתוק , בהתאם למספר הדפקים שמנה המונה . המשתמש במונה יכול לכוון את מספר הדפקים שהמונה צריך למנות , ולקבוע אותם ( בערך ( Preset לפני שתופעל דרגת המוצא . המונים הנפוצים במעגלי פיקוד חשמליים הם : מונה מסכם ומונה מהירות ותדר . מונה מסכם – צובר בזיכרונו את מספר הדפקים שהגיעו אליו , עד הרגע שבו הוא מקבל אות לאיפוס ולמנייה מחודשת . מונה מהירות ותדר – נקרא גם טכומטר – מונה את מספר הדפקים המגיעים אליו ביחידת זמן נתונה מראש . הערך המוצג בו נמדד בדרך-כלל ביחידות סיבובים לדקה ( סל " ד- ( RPM או סיבובים לשניה ( סל " ש . ( RPS - מונה הנמדד לפי RPS הוא , למעשה , מד-תדר , ויחידת RPS שווה בערכה ליחידת התדר . [ Hz ]

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר