עמוד:196

דוגמה 3-10 מערכת תזמון מחזורית הפעלה מחזורית של 3 נורות של רמזור הפעלת אורות ברמזור היא דוגמה למערכת מתוזמנת , הפועלת בצורה מחזורית . אופן הפעלת הנורות ברמזור נקבע לפי תזמון ההפעלות של קוצבי הזמן , היוצרים את הפיקוד המתאים . באיור 3 . 27 מוצג מחזור העבודה הדרוש להפעלת הנורות ברמזור . המחזור הדרוש כולל ארבעה שלבים , שכל אחד מהם נמשך פרק זמן שנקבע מראש , ולפיו מכויל קוצב זמן נפרד : שלב א נמשך 40 שניות ; שלב ב נמשך 2 שניות ; שלב ג נמשך 50 שניות ושלב ד נמשך 2 שניות . כלומר , יש להשתמש בארבעה קוצבי זמן שיופעלו זה אחר זה , ומוצאיהם יאפשרו לבצע את ההפעלות הנדרשות לנורות הרמזור ( אם רוצים ליצור מחזור פעולה שמספר השלבים שלו גדול יותר , יש להוסיף קוצבי זמן כמספר השלבים הנוספים . ( באיור 3 . 28 מוצגת דיאגרמת זמנים המגדירה את מצבי הפעולה של הרמזור ואת הקשר ביניהם לבין קוצבי הזמן . כדי להפעיל את האורות ברמזור באמצעות בקר מתוכנת , חוברו נורות הרמזור אל המוצאים האלה : נורה אדומה חוברה למוצא ; Q 1 נורה צהובה חוברה למוצא ; Q 2 נורה ירוקה חוברה למוצא . Q 3 איור 3 . 27 מחזור עבודה של רמזור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר