עמוד:191

? שאלה 3 . 14 בדקו מה יתבצע בתהליך המוצג באיור , 3 . 21 אם המבוא I 4 יתנתק לפני תום ההשהיה של הקוצב . TMR 03 סרטטו את דיאגרמת הזמנים למצב זה והסבירו . דוגמה 3-8 קוצב זמן מחזורי במערכת השקיה יש לפתוח ברז חשמלי , בצורה מחזורית : כל 15 דקות למשך 3 דקות . מערכת ההשקיה מופעלת באמצעות מפסק הפעלה ראשי . חיבורי המערכת לבקר הם : מפסק ההפעלה הראשי מתחבר למבוא הבקר ; I 5 • הברז החשמלי מתחבר למוצא הבקר ; Q 4 התזמונים הדרושים מתבצעים באמצעות קוצבי הזמן TMR 04 ו TMR 05- ( בעלי יחידת זמן של שנייה אחת . ( הפעולה הנדרשת מהמערכת מתוארת בדיאגרמת הזמנים שבאיור . 3 . 23 איור 3 . 23 דיאגרמת זמנים של תכנית המגדירה קוצב זמן מחזורי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר