עמוד:183

ומאפשר ביצוע הפעלות ( פעולות מיתוג ) באמצעות הבקר . קוצב הזמן מוגדר בדיאגרמת סולם כקופסה מלבנית הרשומה בשלב הדיאגרמה בצד ימין , ולשמאלה מוגדרים תנאי המיתוג שלה . איור 3 . 15 מציג קופסת קוצב זמן . בתוך המלבן של קוצב הזמן מוגדרים שם הפונקציה ( TMR ) וכתובתה בבקר ( מספרו הסידורי של קוצב הזמן , מגדיר גם את מיקומו בזיכרון המשתנים ;( בנוסף מוגדר ערך זמן ההשהיה הרצוי , המסומן , ( Time Preset ) PT שנקבע בהתאם לבסיס הזמן המוגדר לקוצב הזמן בבקר ( זמן ההשהיה נמדד ביחידות שנמשכות עשיריות שנייה עד שנייה . ( מניית הזמן בקוצב הזמן נעשית כלפי מעלה , החל מהערך אפס ועד הערך הרצוי שהוגדר לו . בתום המנייה מופעל מוצא קוצב הזמן . הפעלת קוצב הזמן ומניית הזמן מתבצעים בהתאם לתנאי המיתוג שהוגדרו בדיאגרמת הסולם , במבוא למלבן הקוצב . המנייה מתבצעת באוגר הקוצב , הנמצא בזיכרון הנתונים של הבקר ; מספרו הסידורי זהה למספרו הסידורי של קוצב הזמן . כאשר תנאי המיתוג מתקיימים , מלבן קוצב הזמן מקבל פיקוד להפעלה , והקוצב מתחיל במניית הזמן . בתום המנייה יופעל מוצא הקוצב ( ממסר . ( כאשר תנאי המיתוג חדלים להתקיים , ערך המנייה בקוצב חוזר למצבו ההתחלתי לפני המנייה ( ערך זמן ההשהיה הרצוי , ( ומוצא מלבן הקוצב מתנתק ( אם הוא פעל לפני-כן . ( כדי לאפשר שילוב תנאי תזמון במעגל הפיקוד , מוגדרים לכל קוצב זמן מספר רב של מגעים מסוג רגיל-פתוח ( N . O . ) ומסוג רגיל-סגור ;( N . C . ) במגעים אלה אפשר להשתמש בדיאגרמת הסולם כמגעים מושהים ; כל מגע נושא את מספרו של קוצב הזמן אליו הוא שייך . איור 3 . 15 קופסת קוצב זמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר