עמוד:178

דוגמה 3-3 הפעלה עוקבת של שני צרכנים וניתוק בסדר הפוך נניח כעת ששני המסועים , שהוצגו באיור , 3 . 9 מופעלים בצורה עוקבת ( כמתואר בדוגמה ( 3-1 ומנותקים בצורה עוקבת – אבל בסדר הפוך : מסוע מספר 2 יופעל רק לאחר הפעלת מסוע מספר 1 ( תלות בהפעלה ;( מסוע מספר 1 ינותק רק אחרי ניתוקו של מסוע 2 ( תלות בניתוק . ( מטעמי בטיחות מוסיפים למערכת לחצן חירום , המחובר למבוא הבקר . I 5 לחצן החירום מאפשר ניתוק מיידי של שני המסועים , ללא תלות ביניהם . מגעיו של לחצן החירום , מסוג רגיל-סגור , ממוקמים בשני שלבי הסולם , בטור ללחצני הניתוק . תכנית הפיקוד בדיאגרמת סולם למערכת המסועים מוצגת באיור . 3 . 11 ? שאלה 3 . 8 תרגמו את תכנית דיאגרמת הסולם שבאיור 3 . 11 לשפת ההוראות הלוגיות . ? שאלה 3 . 9 שנו את תכנית דיאגרמת הסולם למערכת שני המסועים , שהוצגה באיור , 3-11 כך שניתוק שני המסועים יתבצע באותו סדר שבו הם הופעלו : ניתן לנתק את מסוע Q 2 רק לאחר ניתוקו של מסוע . Q 1 178 איור 3 . 11 דיאגרמת הסולם להפעלת מערכת המסועים בהפעלה ובניתוק עוקבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר