עמוד:173

3 . 2 . 2 דוגמאות לשימוש בפונקציות לוגיות דוגמה 3-1 מעגל החזקה עצמית ( מעגל זיכרון ) הפעלה ידנית של מנועים חשמליים ושל מערכות חשמליות אחרות , מבוצעת בדרך-כלל באמצעות שני לחצנים ( מגעים מוחזרי קפיץ : ( לחצן הפעל ( START ) ולחצן נתק . ( STOP ) המעגל החשמלי המאפשר הפעלת מנוע בעזרת לחצנים מכונה מעגל החזקה עצמית . תפקידו של מעגל ההחזקה העצמית הוא " לזכור " את הלחיצה הרגעית על הלחצן , ולהפוך את האות הקצר של ההפעלה לאות ממושך , שיאפשר המשך הפעלת המנוע , גם לאחר שחרור הלחיצה על הלחצן . איור 3 . 5 מציג הפעלה של מנוע באמצעות לחצנים , בפיקודו של בקר מתוכנת . הלחצנים הם מבואות הבקר , שמפעיל מגען דרך מוצאו ; מגע המגען מפעיל את המנוע . איור 3 . 6 מציג את מעגל הפיקוד החשמלי להפעלת המנוע . הממסר להפעלת המנוע מופעל באמצעות שני לחצנים : לחצן הפעל מסוג N . O . ולחצן הפסק מסוג . N . C . לחיצה על הלחצן הפעל מפעילה את ממסר המנוע , אשר ממשיך בפעולתו גם לאחר שחרור הלחיצה . לחיצה על הלחצן הפסק מפסיקה את ממסר המנוע , אשר ממשיך להיות מנותק גם לאחר שחרור הלחצן . איור 3 . 5 הפעלת מנוע באמצעות לחצני הפעלה בפיקודו של בקר מתוכנת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר