עמוד:165

3 . 1 . 2 תכנית פיקוד לדוגמה לצורך המחשת שלבי התכנון שתוארו בסעיף , 3 . 1 . 1 נכתוב תכנית פיקוד עבור התהליך המתואר באיור . 3 . 1 3 . 1 . 1 שלבים לביצוע השלבים הדרושים לכתיבת תכנית פיקוד לבקר המתוכנת הם : א . הצגת דרישות התהליך המבוקר וקביעת הסדר לפיו יבוצעו הפעולות . אפשר להציג שלב זה בצורה מילולית , בעזרת תרשים זרימה או בעזרת דיאגרמת זמנים . התיאור המילולי מכונה גם תפ " מ – קיצור של תיאור פעולות מערכת . ב . זיהוי רכיבי החישה וההפעלה ( אביזרי הקצה ) המותקנים בתהליך המבוקר וסיווגם לפי אופן פעולתם ( דיסקרטיים / אנלוגיים , ( תפקידם בתהליך ( חישה / פיקוד / הפעלה / חיווי ) ואופן חיבורם לבקר ( מבואות יחוברו לכרטיס המבוא ; מוצאים – לכרטיס המוצא . ( ג . הקצאת נקודות מבוא ומוצא ( I / O ) בבקר המתוכנת , שיהיו מסוג דיסקרטי או אנלוגי ; לנקודות אלה יחוברו אביזרי החישה ואביזרי ההפעלה , בהתאמה . בנוסף יש לקבוע בשלב זה את הכתובות בזיכרון הבקר עבור הנקודות שנבחרו . ד . סרטוט דיאגרמת הסולם המתארת את הקשרים הלוגיים הנדרשים בין משתני המערכת המבוקרת , תוך שימוש בכתובות ה I / O- שנקבעו בשלב ג , ותוך הקצאת משתנים פנימיים בבקר לפי הצורך ( ממסרים פנימיים , תאי זיכרון וכדומה . ( ה . הכנת תיעוד שיסביר את דיאגרמת הסולם ; התיעוד יכלול תיאור מילולי של כל שלב ושלב בדיאגרמה , ופירוט תפקידם של האביזרים השונים המופיעים בדיאגרמה . ו . תרגום דיאגרמת הסולם לשפת ההוראות הלוגיות , במידת הצורך . 3 . 1 שלבי כתיבת תכנית פיקוד לבקר המתוכנת כתיבה של תכנית פיקוד לבקר המתוכנת מחייבת ניתוח והבנה של התהליך המבוקר , עבורו נכתבת התכנית . כותב התכנית חייב להבין כיצד התהליך פועל ולדעת את התנאים הלוגיים הדרושים להפעלה נכונה . בנוסף , כותב התכנית חייב לזהות את כל רכיבי הקצה המותקנים במתקן המבוקר , אשר יחוברו לבקר המתוכנת , לסווג אותם ולזהות את תפקידם בתהליך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר