עמוד:145

מיקום הקופסאות בשלבים של דיאגרמת הסולם נקבע על-ידי יצרן הבקר . הקופסה יכולה להופיע כרכיב מוצא , בדומה לסליל ממסר , או כרכיב מבוא המשולב עם מגעים , ואז היא מהווה חלק מתנאי המיתוג של רכיב מוצא . איור 2 . 66 מציג את האפשרויות למיקום קופסה בשלבי הסולם . כל שלב בדיאגרמת הסולם חייב לכלול רכיב מוצא אחד , ולפחות רכיב מבוא אחד . כל צירוף חסר , כדוגמת שלב ללא רכיב מבוא או שלב ללא רכיב מוצא , נחשב לשלב שגוי בתכנית הבקר . כמו-כן , כל שלב חייב להסתיים ברכיב המוצא , ואין לחבר מגעים בצידו הימני של הסליל . הסליל מסמן את התוצאה של תנאי המיתוג , והוא מחובר ישירות לאנך הימני של דיאגרמת הסולם ( קו החזרה . ( איור 2 . 67 מציג דוגמאות לשלבים שגויים . איור 2 . 67 שלבים שגויים בדיאגרמת הסולם איור 2 . 66 מיקום הקופסה בדיאגרמת הסולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר