עמוד:141

באיור 2 . 60 אפשר לראות כי רכיבי המיתוג ורכיבי המוצא מחוברים בין שני פסי המתח באמצעות קווי חיווט . רכיבי המיתוג מחוברים בצידה השמאלי של הדיאגרמה , החל מקו המתח . שילובם בשלב הסולם יוצר את תנאי המיתוג המשמשים להפעלת רכיב המוצא הנמצא בצמוד לקו החזרה של המתח . מימוש תנאי המיתוג מאפשר לסגור את המעגל החשמלי בין קווי המתח ולהעביר זרם במעגל להפעלת המוצא . החיבורים בין רכיבי המיתוג בשלבי הסולם יוצרים פונקציות לוגיות מוכרות : חיבור טורי בין המגעים מייצג את הפונקציה AND ( וגם ;( חיבור מקבילי בין מגעים מייצג את הפונקציה OR ( או ) שימוש במגע מהפך , מסוג רגיל-סגור , מייצג את הפונקציה NOT ( היפוך הערך . ( תנאי המיתוג הדרושים להפעלת סליל הממסר c 1 ( בשלב מספר ( 1 הם : הפעלת מפסק , a 1 סגירת מגעו , והשארת מפסק a 2 במצבו הנוכחי , שבו מגעו סגור . רק במצב זה יעבור זרם לאורך השלב ויאפשר את הפעלת סליל הממסר . c 1 התנאים למצב זה מייצגים קשר חשמלי טורי בין המפסקים , המוגדר כקשר לוגי . AND השימוש במפסק בעל מגע מסוג רגיל-סגור ( N . C . ) יוצר את הקשר הלוגי . NOT תנאי המיתוג הדרושים להפעלת נורת הסימון h 1 ( בשלב מספר ( 2 הם : הפעלת מפסק a 3 וסגירת מגעו , או סגירת המגע של ממסר c 1 ( בשלב מספר , ( 1 או קיום שני התנאים גם יחד . המגע של ממסר c 1 ייסגר רק כאשר סליל הממסר c 1 מופעל . התנאים למצב זה מייצגים קשר חשמלי מקבילי בין המפסקים , המוגדר כקשר לוגי . OR ב . דיאגרמת הסולם כשפת התכנות של הבקר המתוכנת שפת דיאגרמת הסולם של הבקר המתוכנת נותנת הדמיה מלאה לדיאגרמת הפיקוד החשמלית שתוארה בסעיף הקודם . בדומה לדיאגרמה החשמלית , הדיאגרמה של הבקר מורכבת משני קווים אנכיים המייצגים קווי מתח , ומשלבים ( שורות ) המקשרות ביניהם ומייצגות את החיווט החשמלי . בכל שלב בדיאגרמה ממוקמים סמלים גרפיים , המגדירים את רכיבי המיתוג ואת תנאי המיתוג שהם יוצרים , כדי לאפשר את הפעלתו של רכיב מוצא ( הסמלים הגרפיים משותפים לכל דגמי הבקרים . ( איור 2 . 61 מציג את המבנה של דיאגרמת הסולם בבקר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר