עמוד:138

א . דיאגרמת הסולם החשמלית הרכיב העיקרי במעגל הפיקוד החשמלי הוא הממסר האלקטרו-מכני , אשר משמש לחיבור ולניתוק של מעגלים חשמליים , על-ידי יצירת תנאי המיתוג הנדרשים בהם . הממסר כולל סליל ומגעים מכניים . כאשר מוזרם זרם חשמלי דרך הסליל , הוא הופך לאלקטרומגנט , וגורם למגעים המכניים לשנות את מצבם . במצב הרגיל מוחזקים המגעים בעזרת קפיץ בנקודה קבועה . איור 2 . 57 מציג תיאור סכמתי עקרוני של ממסר . הממסר כולל כמה מגעים , חלקם מסוג רגיל-פתוח ( N . O . ) וחלקם מסוג רגיל-סגור ( N . C . ) המשנים את מצבם בהתאם למצב סליל הממסר . מגעי הממסר משמשים כרכיבי מיתוג במעגל הפיקוד החשמלי , ושילובם יוצר את תנאי המיתוג הדרושים להפעלת המעגל . טבלה 2 . 2 מציגה את תנאי המיתוג הלוגיים המוכרים ואת אופן יישומם במעגלי פיקוד חשמליים . טבלה 2 . 2 תנאי מיתוג לוגיים איור 2 . 57 תיאור סכמתי של ממסר אלקטרו-מכני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר