עמוד:137

2 . 4 . 4 שפת דיאגרמת סולם שפת דיאגרמת הסולם היא שפת התכנות העיקרית של הבקר המתוכנת , ועל-פי הגדרתה היא דומה מאוד לדיאגרמת הסולם החשמלית המתארת סכמת פיקוד חשמלית . דיאגרמת הסולם החשמלית מתארת תנאי מיתוג לוגיים הנדרשים במעגלים חשמליים בצורה גרפית מובנת ונוחה לשימוש . השיטה מאפשרת להגדיר ולהבין את תפקידו של כל רכיב במעגל הפיקוד החשמלי , על-ידי הפרדה בין רכיבי המיתוג במעגל הפיקוד לבין רכיבי המוצא שבו . רכיבי המיתוג והחיבור החשמלי שלהם , יוצרים את הלוגיקה ואת התניות ההפעלה הדרושות במעגל הפיקוד . דוגמאות לרכיבי מיתוג הן : מפסק , לחצן , חישן ומגעי ממסר . רכיבי המוצא מופעלים באמצעות רכיבי המיתוג , והם משמשים לביצוע תנאי המיתוג שהוגדרו למעגל . דוגמאות לרכיבי מוצא הן : סליל ממסר , מנוע , ברז חשמלי , נורת ביקורת . באיור 2 . 56 מוצג מבנה עקרוני של חלק מזיכרון המשתנים של הבקר המאחסן את נתוני המבואות האנלוגיים והמוצאים האנלוגיים . נתונים אלה מאוחסנים בתוך מילים ( Words ) באזור זיכרון . אחסון הנתונים האנלוגיים כל מילה מייצגת ערך מספרי של מבוא אנלוגי או מוצא אנלוגי של הבקר . הנתונים באיור 2 . 56 מוצגים בערכים עשרוניים , אולם הם מאוחסנים כמובן בצורה בינארית . איור 2 . 56 אחסון נתוני המבואות האנלוגיים והמוצאים האנלוגיים בזיכרון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר