עמוד:126

אוגר דימוי המבואות . ( Input Image Register ) הערכים הנתונים באוגר זה נשמרים עד סיום מחזור הסריקה הנוכחי . אם חל שינוי במצבו של רכיב המבוא לבקר באמצע תהליך הסריקה , הבקר יתעלם מהשינוי ויעדכנו רק בסריקה הבאה , וזאת בתנאי שהשינוי עדיין קיים . בשלב השני , הבקר מפענח את פקודות התכנית הרשומות באזור זיכרון המשתמש , ומעבד אותן בהתאם למצב ערכי המבואות , כפי שעודכנו בטבלת דימוי המבואות . הפקודות מפוענחות ומבוצעות בזו אחר זו , לפי סדר הופעתן בתכנית , מהפקודה הראשונה עד הפקודה האחרונה . תוך כדי עיבוד הפקודות , הבקר מעדכן את אוגר דימוי המוצאים ( Output Image Register ) הנמצא בזיכרון משתני המוצאים . הערכים הישנים מוחלפים בערכים שחושבו על-פי תנאי המיתוג בתכנית , ונועדו להישלח למוצאים כאותות . ON / OFF הערכים הנרשמים באוגר נשמרים בו עד לעדכונם במחזור הסריקה הבא . איור 2 . 49 השלבים במחזור הסריקה של הבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר