עמוד:125

2 . 3 . 8 אופן פעולת הבקר התפקיד העיקרי של הבקר המתוכנת הוא להעביר אותות הפעלה אל רכיבי המוצא המחוברים לכרטיסי המוצא שלו ; ההעברה נעשית בהתאם למידע המגיע לכרטיסי המבוא של הבקר מרכיבי המבוא , ובהתאם לתכנית הבקרה של התהליך השמורה בזיכרונו . הניהול והתזמון של מטלות אלה מבוצעים על-ידי יחידת העיבוד המרכזית של הבקר ( יחידת ה ( cpu- במחזוריות קבועה , שהמחזור שלה נקרא מחזור הסריקה של הבקר . ( Scan cycle ) מחזור הסריקה מחזור הסריקה של הבקר כולל ארבעה שלבים הפועלים בסדר קבוע : א . קריאת מצב המבואות לבקר , דרך כרטיסי המבוא , ושמירתו בזיכרון של הבקר . ב . עיבוד ופענוח פקודות התכנית , בהתאם למצב משתני הבקר . ג . עדכון מצב המוצאים של הבקר , על-ידי העברת אותות הפעלה אל כרטיסי המוצא . ד . ביצוע פעולות שיגרה ותקשורת , הכוללות בדיקות תקינות , איתור תקלות ותקשורת עם ציוד חיצוני המחובר לכרטיס התקשורת של הבקר . איור 2 . 49 מציג את השלבים השונים במחזור הסריקה של הבקר המתוכנת . בשלב הראשון של הסריקה , הבקר קורא את מצבם של רכיבי המבוא המחוברים לכרטיס המבוא ( מצבי , ( ON / OFF ומעביר אותם לזיכרון המשתנים של ערכי המבואות . אזור זיכרון זה מכונה נחשב מה תהיה זווית הפתיחה של הברז אם ידוע שהבקר שולח את המספר 3072 לכרטיס המוצא : 4095 A 3072 = ×( 90 ? 0 ) = 67 . 5 ° זווית הפתיחה של הברז עבור ערך מספרי 3072 תהיה 67 . 5 מעלות . ? שאלה 2 . 13 מהם הערכים הספרתיים שהבקר צריך לשדר לכרטיס המוצא D / A של המערכת , המוצגת באיור , 2-48 כדי לאפשר את פתיחת הברז ל 25 % , 10 % - ו , 75 % - כאשר נתון שמוצא הבקר נע בתחום 0 עד , 4095 ומוצא הכרטיס נע בתחום ? 0-10 [ VDC ]

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר