עמוד:122

? שאלה 2 . 10 הערך העשרוני של מספר בינארי המתקבל במוצא הכרטיס A / D הוא . 4000 א . מה יהיה ערכו של המתח במבוא לכרטיס , אם ידוע שלכרטיס מוגדרת מילה בת -12סיביות ותחום מתח המבוא הוא ? 0-10 [ VDC ] ב . מה יהיה ערכו של המתח במבוא לכרטיס אם המילה שלו היא בת 14 סיביות ? ? שאלה 2 . 11 מהו כושר האבחנה של כרטיס A / D שמוגדרת לו מילה בת -10סיביות , ותחום מתחי המבוא שלו הוא ? 0-5 [ VDC ] ? שאלה 2 . 12 מה יהיה ערכו העשרוני של המספר הבינארי המתקבל במוצא של כרטיס A / D בן -12סיביות אם ערך הזרם הנמדד במבוא לכרטיס הוא , 12 [ mA ] ותחום הזרמים האפשריים במבוא לכרטיס הוא ? 4-20 [ mA ] המרת נתון מאות ספרתי לאות אנלוגי ( Digital to Analog ) כרטיסי המוצא האנלוגיים , המכונים כרטיסי , D / A מבצעים פעולה הפוכה מזו של כרטיסי המבוא האנלוגיים . הם מתמירים את אות המבוא אליהם , שהוא מספר בינארי המגיע מהבקר , לאות חשמלי , של מתח או זרם ישר רציף . רמות המתח או הזרם המתקבלות במוצא של כרטיס D / A משתנות בתחום הסטנדרטי , המוגדר בהתאם לסוג הכרטיס . המתחים או הזרמים המתקבלים במוצאים של כרטיסי D / A משמשים להפעלת אביזרי קצה אנלוגיים הממוקמים בתהליך . אופן הפעולה של כרטיס מוצא D / A לכרטיסי המוצא האנלוגיים , בדומה לכרטיסי המבוא , יש שני מאפיינים עיקריים : גודלו של המספר הבינארי המתקבל במבואם ואות המוצא מהכרטיס ( תחומי המתח או הזרם . ( הגרף המוצג באיור 2 . 47 מתאר את אופיין כרטיס המוצא האנלוגי : הוא מראה כי הקשר בין אות המבוא לכרטיס , המבוטא כמספר בינארי , לבין אות המוצא מהכרטיס , מבוטא כמתח ישר הנע בתחום . 0-10 [ V ] המספרים הבינאריים בגרף מוצגים , לנוחותכם , בערכם העשרוני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר