עמוד:116

ברובם אותות אנלוגיים , יש צורך להמיר אותם תחילה לאותות ספרתיים . הבקר מעבד את האותות בצורה ספרתית ( באמצעות התוכנה הטעונה בתוכו , ( וכדי שיוכל להפעיל ולבקר את ציוד המוצא האנלוגי , יש להמיר בחזרה , לאותות אנלוגיים , את הנתונים הספרתיים המתקבלים ממנו . המרת נתון מאות אנלוגי לאות ספרתי ( Analog to Digital ) הנתונים האנלוגיים המגיעים אל כרטיס המבוא האנלוגי של הבקר המתוכנת , ( A / D ) מתקבלים בדרך כלל מחישנים אנלוגיים , המבצעים מדידות רציפות של פרמטרים פיזיקליים שונים של התהליך המבוקר . כל חישן מבצע את המדידה לפי עיקרון פיזיקלי ייחודי לו , אולם הגודל הפיזיקלי הנמדד מומר לאות חשמלי , שהוא אות תקני בתחום מערכות הבקרה , כדוגמת מתח ישר , 0-10 [ V ] וזרם . 4-20 [ mA ] כרטיסי המבוא האנלוגיים של הבקר מותאמים לקליטת ערכי המתח והזרם המשודרים מהחישנים האנלוגיים , וממירים אותם למספרים בינאריים , שערכם יחסי לרמות המתח והזרם המשודרים לכרטיס המבוא על-ידי החישן האנלוגי . ניקח לדוגמה כרטיס מבוא , A / D המקבל מתח מבוא בתחום . 0-10 [ V ] כל אחד מערכי המספרים הבינאריים המתקבלים במוצא הכרטיס , מייצג רמת מתח מסוימת , מתוך התחום . 0-10 [ V ] מספר רמות המתח האפשריות נקבע לפי גודלה של המילה הבינארית המוגדרת בבקר . גודל המילה הבינארית נקבע , כאמור , לפי מספר הספרות ( הסיביות ) במספר הבינארי . להלן הנוסחה המאפשרת לחשב את מספר הערכים המספריים השונים , שניתן לייצג על-ידי מספר בינארי בעל מספר נתון של ספרות : ( 2-1 ) מקרא : – m מייצג את מספר הערכים המספריים – n מייצג את מספר הספרות במספר הבינארי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר