עמוד:115

2 . 3 . 7 המרת נתון מאנלוגי לספרתי ומספרתי לאנלוגי כפי שהוזכר בפרק , 1 רוב האותות הפיזיקליים שאנו מודדים ומבקרים בתהליכים השונים , הם אותות אנלוגיים ( רציפים , ( כלומר , אותות שערכם משתנה בצורה רציפה , בתלות בזמן . החישנים והמתמרים המודדים ערכים פיזיקליים אלה , ממירים אותם למתחים או לזרמים חשמליים , המשתנים בצורה רציפה , בתלות בזמן . עיבוד האותות ובקרת התהליכים מהם מתקבלים האותות , מתבצעים במערכות בקרה ספרתיות ( דיגיטליות . ( מערכות אלה מבוססות על רכיב מיקרו-מעבד . הבקר המתוכנת הוא כמובן מערכת בקרה ספרתית ; כדי שיוכל לקלוט את האותות הפיזיקליים , שהם סיווג האוגרים בבקר בהתאם לתפקידם בבקר האוגרים השונים בבקר זהים מבחינת המבנה שלהם ומבחינת גודל הנתון המוצג בהם , אבל אפשר לסווג אותם בהתאם לתפקידם . קיימות שלוש קבוצות עיקריות של אוגרים ; בכל אחת מהן יש הרבה אוגרים המשמשים ליישומים שונים וכל קבוצה מאופיינת במיקום שונה בזיכרון ובסימון שונה . הקבוצה הגדולה ביותר היא קבוצת תאי זיכרון פנימיים , המיועדים לשימוש המתכנת ולשימוש הבקר בזמן עבודתו . האוגרים נקראים משתנים ; הם משמשים כמאגר הנתונים של הבקר . אפשר להזין בהם נתונים קבועים שונים הנדרשים במהלך הרצת תוכנת הבקר , על-ידי פונקציות התוכנה השונות . הקבוצה השנייה היא קבוצת אוגרים ייעודיים לפונקציות תוכנה מסוימות ; בזמן ביצוע הפונקציה , הבקר משתמש בנתונים שלהן . בקבוצה זו אפשר למצוא , לדוגמה , אוגרים הקשורים לפונקציית קוצב הזמן בבקר . ( קוצב זמן הוא פונקציה בתוכנה – בפרק הבא נציג אותו . ( עבור כל קוצב זמן מוגדר זוג אוגרים , המגדירים את הערך הרצוי להשהיה ( משך הזמן שנמתין לפני ביצוע פעולה , ( ואת הערך הנוכחי של ההשהיה ( באיזה שלב של ההשהיה נמצא קוצב הזמן . ( הקבוצה שלישית היא קבוצת אוגרים המקושרים לכרטיסי המבוא האנלוגיים ( A / D ) וכרטיסי המוצא האנלוגיים . ( D / A ) בספר זה לא נדון בקבוצות נוספות של אוגרים לשימושים שונים , שנמצאים בחלק מהבקרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר