עמוד:112

נתונים אנלוגיים בזמן הרצת תכנית הבקרה משתמש הבקר המתוכנת בנתונים מספריים שונים ( נתונים אנלוגיים . ( כדי שהבקר יוכל לאגור נתונים מספריים אלה , הוא כולל תאי זיכרון רבים , הנקראים אוגרים . ( Registers ) תאי זיכרון אלה מהווים חלק מזיכרון הנתונים של הבקר . ( Data Memory ) תפקיד האוגרים הוא לאגור את נתוני המידע . לכל תא זיכרון יש כתובת משלו , המייחדת אותו משאר תאי הזיכרון , ומאפשרת גישה ישירה אליו . נתוני המידע האגורים באוגרים הם מסוגים שונים , והם כוללים : ערכים קבועים שהמתכנת קובע בתכנית , כמו זמן השהיה רצוי של קוצב זמן ומספר דפקים רצוי שמונה צריך למנות ; תוצאות של פעולות חישוב שהתבצעו במהלך הריצה של תכנית הפיקוד ( כמו תוצאת החיבור בין שני ערכים ;( נתונים המשודרים לבקר מהתהליך דרך כרטיס המבוא האנלוגי ; נתונים המשודרים מן הבקר אל התהליך דרך כרטיס המוצא האנלוגי . נתוני המידע מאוחסנים באוגרים בצורה בינארית , ולכן הערך המרבי הניתן לאחסון באוגר אחד תלוי במספר הסיביות שמהן הוא מורכב . כזכור , הסיבית מייצגת את יחידת המידע הקטנה ביותר , וערכה יכול להיות 0 או . 1 צירוף של 8 סיביות יוצר יחידת מידע בסיסית בשם בית . ( Byte ) הבית מאפשר לאגור נתונים עד הערך המקסימלי . ( 2 – 1 ) 255 צירוף של שני בתים יחד יוצר מילה בינארית ( Word ) בת 16 סיביות . המילה מאפשרת לאגור נתונים עד הערך המקסימלי . ( 2 – 1 ) 65535 ברוב הבקרים כיום נעשה שימוש באוגרים בעלי 16 סיביות , המאפשרים אגירה של מספרים בעלי ערך גבוה יותר , מאשר באוגר בן 8 סיביות . נהוג למספר את הסיביות באוגר בסדר רץ , תוך שימוש במספרים 0 עד . 15 המספר הסידורי של הסיבית הימנית ביותר הוא , 0 והיא מייצגת את הס ִ פרה בעלת הערך הפחות משמעותי ( LSB ) של המספר הבינארי . מספרה של הסיבית השמאלית ביותר הוא , 15 והיא מייצגת את הס ִ פרה בעלת הערך המשמעותי ביותר ( MSB ) במספר הבינארי . איור 2 . 43 מציג אוגרים בשני הגדלים : 8 סיביות ו16- סיביות . שימו לב , בכל אוגר מוגדרות הספרות המשמעותית ביותר והפחות משמעותית שבמספר הבינארי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר