עמוד:108

איור 2 . 40 מציג כרטיס מוצא אנלוגי D / A ורכיב מוצא אנלוגי המחובר אליו – נורה . בניגוד לחיבור הישיר של אביזר המבוא האנלוגי אל הכרטיס A / D ( כפי שאפשר לראות באיור , ( 2 . 36 אביזר המוצא האנלוגי מתחבר אל כרטיס המוצא האנלוגי דרך יחידת תיאום . יחידת התיאום ממירה את אות הבקרה המסופק מהבקר ( כדוגמת מתח ישר של , ( 10-0 V לאות הפעלה חשמלי רציף . לצורך וויסות עוצמת ההארה של נורה דרושה יחידת תיאום המספקת לנורה הספק משתנה , בתחום 0 עד , 100 % בהתאם לאות הבקרה המתקבל מהכרטיס . חיבור האביזרים האנלוגיים לכרטיס מתבצע באמצעות בורגי המוצא . כל זוג ברגים מייצג נקודת מוצא אנלוגית אחת ; לכל אחת מנקודות אלה מוגדרת כתובת מוצא אנלוגית . נקודות המוצא האנלוגיות מסומנות בסימון , AQ קיצור של ANALOG-OUTPUT ( כזכור , האות Q מחליפה את האות O הדומה לאפס . ( אביזר המוצא האנלוגי המוצג באיור 2 . 40 כולל למעשה גם את הנורה וגם את יחידת בקרת ההספק , שבלעדיה אי-אפשר להפעיל את הנורה . יחידת בקרת ההספק מקבלת אות בקרה מכרטיס המוצא האנלוגי ; אות הבקרה קובע את עוצמת ההספק שעליה לספק לנורה . איור 2 . 40 חיבור נורה לכרטיס מוצא אנלוגי באמצעות יחידת בקרת הספק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר