עמוד:104

חיבור האביזרים לכרטיס מתבצע באמצעות בורגי המוצא – כל בורג מייצג נקודת מוצא אחת . גם בכרטיס המוצא , בדומה לכרטיס המבוא , מוגדרת לכל אחת מנקודות המוצא כתובת מוצא , המשמשת גם כמספרו הסידורי של הבורג בכרטיס . נקודות המוצא מסומנות בסימון . Q סימון זה נבחר מכיוון שהאות O ( האות הראשונה של המילה – OUTPUT מוצא ) דומה מאוד לספרה אפס . כל נקודת מוצא מתקבלת כנקודת חיבור למעגל אלקטרוני פנימי בכרטיס , שנסגר בנקודה המכונה COM ( קיצור של המילה – COMmon משותף . ( נקודה זו משותפת לכל המעגלים האלקטרוניים הפנימיים של נקודות המוצא . מקור המתח החיצוני משמש להפעלת אביזרי המוצא . המקור מחובר מצידו האחד לנקודה COM ומצידו השני אל אביזרי המוצא . באיור 2 . 36 אפשר לראות כיצד מחוברת הנורה לכרטיס המוצא . הדק אחד של הנורה מחובר לנקודת המוצא בכרטיס Q 1 ) באיור , ( וההדק השני שלה מחובר למקור המתח . שליחת אות הפעלה מהבקר אל נקודת המוצא , תאפשר סגירה של מעגל חשמלי ( על-ידי סגירת מגע הממסר המתאים הנמצא בכרטיס , ( הכולל את מקור המתח ואת הנורה . הפעלת הנורה מתבצעת על-ידי שליחת אות ' 1 ' מתוך יחידת העיבוד של הבקר אל כרטיס המוצא , בהתאם לתכנית הפיקוד המורצת בתוך הבקר . קבלת ערך ' 1 ' במוצא הבקר מצביעה על קיום תנאי הפעלה לוגי בתוכנה , ולמעשה זהו מתן הוראה להפעיל אביזר מוצא המחובר לבקר . השימוש בממסר כיחידת מיתוג בכרטיס , מאפשר למשתמש לחבר למוצאי הבקר אביזרי מוצא הפועלים בכל סוג של מתח , ישר או חילופין . הערה : קיימים כרטיסי מוצא אחרים , בהם משתמשים באביזרי מיתוג שונים , כדוגמת טרנזיסטור או טריאק , כדי למתג את אביזרי המוצא , אולם במסגרת ספר זה לא נדון בהם . מערכות אנלוגיות מערכת אנלוגית , להבדיל ממערכת דיסקרטית , מבוקרת על-ידי רכיבים שיכולים להימצא במספר אינסופי של מצבים או ערכים , שהמעבר ביניהם הוא רציף . רכיבים אלה מכונים אביזרי קצה אנלוגיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר