עמוד:102

כדי להציג את אופן חיבורם של הרכיבים הדיסקרטיים לכרטיסי הממשק הדיסקרטיים בבקר , נשתמש במעגל שבדוגמה 2-1 שבה הוצג מעגל הפיקוד לנורה : המפסק שהינו אביזר מבוא דיסקרטי , יחובר לכרטיס מבוא דיסקרטי . הנורה שהינה אביזר מוצא דיסקרטי , תחובר לכרטיס מוצא דיסקרטי . יש לזכור שלצורך הפעלת מעגל תאורה פשוט , כמו זה שבדוגמה , אין צורך בבקר מתוכנת . אנו משתמשים בו רק כדי להמחיש באמצעותו את אופן החיבור לבקר . באיור 2 . 35 מוצג כרטיס מבוא דיסקרטי , למתח נקוב של . 24 [ VDC ] במסגרת ספר זה לא נרחיב את ההסבר על המבנה הפנימי של הכרטיס , ונדון רק באופן ההתחברות אליו . חיבור האביזרים לכרטיס מתבצע באמצעות בורגי המבוא ; כל בורג מייצג נקודת מבוא אחת . לכל אחת מנקודות המבוא מוגדרת כתובת מבוא , שמשמשת גם כמספרו הסידורי של הבורג בכרטיס . נקודות המבוא מסומנות בסימון I ( האות הראשונה של המילה – INPUT מבוא . ( כל נקודת מבוא היא חיבור למעגל אלקטרוני פנימי בכרטיס , שנסגר בנקודה המכונה COM ( קיצור של המילה – COMmon משותף . ( נקודה זו נמצאת בתחתית הכרטיס והיא משותפת לכל המעגלים האלקטרוניים הפנימיים של נקודות המבוא . 102 איור 2 . 35 אופן חיבורו של מפסק לכרטיס המבוא בבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר