עמוד:100

2 . 3 . 5 סוגי הממשקים בבקר כפי שהוזכר קודם , הבקר המתוכנת הוא התקן פיקוד ובקרה סטנדרטי , המתאים למגוון רחב מאוד של יישומים בתחומי התעשייה , המסחר והתשתית . כדי להתאים את הבקר למגוון הרחב של אביזרי הקצה , המותקנים במערכות הבקרה , מורכבים עליו סוגים שונים של כרטיסי ממשק מבוא וממשק מוצא . כרטיסי ממשק אלה מאפשרים לו לבקר מערכות דיסקרטיות וגם מערכות אנלוגיות , על-ידי מתן אפשרות לחבר אליהם בצורה ישירה אביזרי קצה דיסקרטיים ואביזרי קצה אנלוגיים . מערכות דיסקרטיות מערכת דיסקרטית היא מערכת הכוללת רכיבים דיסקרטיים ( בדידים , ( שיכולים להימצא באחד משני מצבי עבודה מוגדרים : פועל או מנותק , פתוח או סגור , ON או . OFF נהוג להגדיר מצבים אלה כמצבי ' 0 ' ו , ' 1 ' - כאשר ' 0 ' מייצג מצב אי-הפעלה ו ' 1 ' - מייצג מצב הפעלה . רכיבים דיסקרטיים , לדוגמה הם : מפסק , לחצן , גשש קצה , ממסר , ברז חשמלי , ( solenoid ) תרמוסטט , מצוף ( מפסק מפלס . ( לרכיבים אלה יש שני מצבי עבודה בלבד , ' 0 ' או . ' 1 ' המערכות המופעלות על-ידי רכיבים דיסקרטיים הופכות גם הן לדיסקרטיות כתוצאה מאופן הפעלתן . כדי להדגים מערכת דיסקרטית נשתמש בדוגמה פשוטה . דוגמה 2-1 מערכת פיקוד דיסקרטית נשלב מפסק דו-מצבי במעגל חשמלי , כדי להפעיל נורה במתח הרשת ; השילוב יגרום להפיכת מערכת הפיקוד של הנורה למערכת דיסקרטית : הנורה תהיה כבויה כאשר מגע המפסק פתוח , ולעומת זאת , הנורה תידלק ותאיר בעוצמה מלאה , כאשר מגע המפסק ייסגר ויגרום לזרימת זרם חשמלי במעגל . איור 2 . 34 א מציג את המעגל החשמלי הדיסקרטי להפעלת הנורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר