עמוד:91

ב . זיכרון הבקר זיכרון הבקר מורכב משבבי זיכרון מסוג מוליך למחצה , המאחסנים תכניות שונות ונתונים הדרושים להרצת הבקר המתוכנת ומרכיביו . מבחינים בין שני סוגים של רכיבי זיכרון : רכיבי זיכרון קבוע ( ROM ) ורכיבי זיכרון משתנה . ( RAM ) זיכרון מסוג ( Read Only Memory ) ROM הוא זיכרון לקריאה בלבד , כלומר זיכרון ששומר את הנתונים המאוחסנים בו ותוכנו אינו מתנדף ( אינו נמחק ) בהפסקת מתח ההזנה . זיכרון זה משמש בעיקר לאחסון תכניות קבועות ונתונים קבועים שאין צורך לשנותם במהלך הפעלת המעגלים האלקטרוניים . הכתיבה לזיכרון זה נעשית על-ידי פעולה הנקראת צריבה . הערה : רוב רכיבי הROM- הנמצאים כיום בשימוש הם רב-פעמיים – אפשר למחוק את תוכנם ולתכנתם מחדש EPROM ) ו . ( EEPROM- קיימים סוגים שונים של רכיבי זיכרון מסוג , ROM הנבדלים בעיקר באופן כתיבת הנתונים אליהם ובאופן מחיקתם , אולם לא נדון בהם במסגרת זו . זיכרון מסוג ( Random Access Memory ) RAM הוא זיכרון מסוג קריאה-כתיבה , כלומר זיכרון שאפשר למחוק את תוכנו ולתכנתו בכל פעם מחדש . זיכרון זה מוגדר כזיכרון נדיף . הנתונים המאוחסנים בתוכו מתנדפים ( נמחקים ) כאשר הזיכרון מנותק ממתח ההזנה שלו . סוללת גיבוי משמשת לגיבוי שבב הזיכרון , כדי למנוע את מחיקתם של הנתונים החשובים המאוחסנים בו עם כיבוי הבקר או עם נפילת המתח ברשת החשמל ( מתח ההזנה לבקר . ( הסוללה מתחברת לנקודות מתח ההזנה של השבב מיד כשמתרחשת נפילה במתח ההזנה לבקר . זיכרון הבקר מחולק לכמה אזורים הנבדלים זה מזה לפי תפקידם ולפי הנתונים שהם מאחסנים . חלק מנתוני הבקר מאוחסנים בזיכרון מסוג ROM וחלקם מאוחסנים בזיכרון מסוג . RAM איור 2 . 26 מציג את אזורי הזיכרון השונים לפי חלוקה לתפקידים , ולפי סוג הזיכרון בו הם מאוחסנים . באיור מוצגים אזורי הזיכרון המרכיבים את הבקר : זיכרון המערכת – ( System Memory ) זהו אזור זיכרון המכיל את תכניות ההפעלה של הבקר שנקבעו על-ידי היצרן . יחידת העיבוד המרכזית מפעילה את מערכות הבקר לפי תכניות אלה , ומפענחת את הפקודות הרשומות בתכנית הפיקוד עבור התהליך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר