עמוד:84

2 . 2 . 4 תיאור מלבני נוסף של מערכת המבוקרת על-ידי בקר מתוכנת בחלוקה תפקודית אפשר להציג את מערכת הבקרה בתרשים מלבנים נוסף , השם דגש על חלוקה לאביזרים , לפי תפקודם ולפי מיקומם הפיזי בתהליך , ולא לפי אופן חיבורם למערכת הבקרה . כפי שציינו , הבקר אינו מבחין בין האביזרים השונים המחוברים אליו מבחינת תפקודם , אלא רק מבחינת סיווגם לאביזרי מבוא ומוצא . לדוגמה : הבקר אינו מבחין אם לכרטיס המבוא שלו מחובר מפסק ידני או חישן קירבה . מבחינת הבקר , אין משמעות אם מחברים לכרטיס המוצא נורת חיווי או גוף חימום . ? שאלה 2 . 6 להלן איור המציג מתקן לשטיפת מכוניות , כולל אביזרי הקצה המותקנים במתקן . נתחו את מרכיבי המתקן , בהתאם לתרשים המלבנים של המערכת המבוקרת על-ידי הבקר המתוכנת , שהוצג באיור . 2 . 10 איור לשאלה 2 . 6 מתקן לשטיפת מכוניות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר