עמוד:71

2 . 2 . 2 תיאור הפעולות הנדרשות במערכת כדי שהמתקן יפעל בהתאם לנדרש ממנו , יש להגדיר , בפירוט רב , במערכת הפיקוד והבקרה שלו , את כל התנאים הנדרשים להפעלתו . פירוט אופן עבודת המתקן מוגדר בתפ " מ , מונח המורכב מראשי תיבות של המילים : תיאור פעולות המערכת . במתקן שבו מערכת הבקרה מבוססת על פיקוד חשמלי , התפ " מ מתורגם לרשימת אביזרי הפיקוד החשמליים הדרושים ולסכמת חיווט ופיקוד חשמלית , באמצעותה יחווטו ויחברו את אביזרי הפיקוד . בספר זה נעסוק במתקן המבוקר על-ידי בקר מתוכנת , שבו התפ " מ מתורגם ישירות לתכנית פיקוד ( תוכנה , ( הנכתבת לבקר ונשמרת בזיכרונו . כל פעולות הפיקוד הנדרשות , ייושמו בבקר על-ידי פונקציות תוכנה , במקום על-ידי רכיבי פיקוד חשמליים . דרישות הבקרה במתקן הן : א . המתקן יופעל בצורה אוטומטית ויבוקר באמצעות בקר מתוכנת . ב . לחיצה על הלחצן תפעיל את מנוע המסוע , בתנאי שדלתות התנור פתוחות . ג . כאשר חישן המיקום יזהה הגעת חלק לתוך התנור , מנוע המסוע ייעצר והדלתות ייסגרו . ד . זמן החימום בתנור יהיה 6 דקות ( ייקבע על-ידי קוצב זמן בתוכנת הבקר . ( ה . גוף החימום יופעל כאשר הטמפרטורה תרד מתחת ל147- מעלות צלזיוס , ויופסק כאשר הטמפרטורה תעלה מעל 153 מעלות צלזיוס ( בקרת טמפרטורה דו-מצבית . ( ו . כאשר הטמפרטורה בתנור תרד מתחת ל140- מעלות צלזיוס , יש לעצור את פעולת התהליך , ולהפעיל נורת חיווי תקלה . ז . בסיום החימום ( לאחר 6 דקות ) ייפתחו הדלתות ומנוע המסוע יופעל כדי להסיע את החלק להמשך התהליך . ח . לחיצה על הלחצן תעצור מיידית את התהליך . כאמור , כדי לאפשר את הפעלתו האוטומטית של המתקן , וכדי לבצע את פעולת הבקרה בצורה היעילה ביותר , משתמשים בבקר מתוכנת , כהתקן הפיקוד והבקרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר