עמוד:47

כאשר מפלס המים 200 ס " מ נקבל אות מוצא , 10 [ V ] כמתואר בחלק ב של האיור ; כאשר מפלס המים 50 ס " מ נקבל אות מוצא , 2 . 5 [ V ] כמתואר בחלק ג של האיור . ? שאלה 1 . 13 מתמר הטמפרטורה המתואר באיור 1 . 32 מכויל למתח מוצא בטווח , 1-5 [ V ] עבור טווח טמפרטורה של . 0-100 [ ° C ] רשמו מהו מתח המוצא מהמתמר , עבור כל אחת מהטמפרטורות הבאות : א . . 50 [ ° C ] ב . . 25 [ ° C ] ג . . 80 [ ° C ] איור 1 . 34 מתחי המוצא ממתמר המפלס עבור מפלסים שונים של מים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר