עמוד:45

כדי ליצור אחידות באותות המשודרים מחישנים , ולהתאים אותם לחיבור ישיר למערכות בקרה , הוגדרו כמה אותות תקניים , שהנפוצים בהם הם : מתח ישר בטווח 0-10 [ V ] וזרם ישר בטווח . 4-20 [ mA ] אותות אלה הם אותות תקניים – כאותות מוצא המשודרים מחישנים וגם כאותות מבוא של ציוד הבקרה אליו מחברים את החישנים ( לדוגמה : כרטיסי מבוא ומוצא בציוד הבקרה הממוחשב . ( כדי להתאים את אות המוצא מהחישן לאות התקני הנדרש בציוד הבקרה , משתמשים במתמר . ( Transducer ) המתמר ממיר את האות הנמדד למתח ישר או לזרם ישר . מתמר המתח ממיר אות האות החשמלי המתקבל במוצא החישן , בהתאם לערך הנמדד , לאות מתח בטווח . 0-10 [ V ] מתמר הזרם ממיר את אות המוצא המתקבל מהחישן , לאות זרם בטווח . 4-20 [ mA ] באיור 1 . 32 אפשר לראות דוגמה למתמר זרם . על גוף המתמר מודבקת תווית שרשומים בה נתונים אלה : נתוני המתמר המפרטים את אות הכניסה אליו , סוג החישן המחובר אליו , טווח המדידה של החישן ואות המוצא ממנו . לדוגמה : המתמר המוצג באיור 1 . 32 הוא מתמר המתחבר לחישן Pt-100 המודד טמפרטורה בטווח של 0-100 [ ° C ] ואות המוצא ממנו הוא זרם בטווח . 4-20 [ mA ] על גבי המתמר נמצא פס חיבורים . החישן מחובר למתמר דרך פס החיבורים ; מתח ההזנה מוזן למתמר דרך פס החיבורים ; ואות המוצא מהמתמר מתקבל דרך פס החיבורים . איור 1 . 32 מתמר זרם למדידת טמפרטורה ( מתחבר לחישן טמפרטורה ( PT-100

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר