עמוד:39

ג . חישן מפלס רציף מסוג מצוף צף דוגמה נוספת לחישן מפלס רציף היא חישן המבוסס על מצוף הצף על פני הנוזל , בתוך מכל . המצוף מחובר באמצעות זרוע מכנית לזחלן של נגד משתנה ( פוטנציומטר . ( הנגד המשתנה מחובר במעגל חשמלי . שינויים בגובה המצוף , הנוצרים כתוצאה משינויים במפלס הנוזל , משנים את ההתנגדות של הנגד המשתנה , וכתוצאה מכך משתנה מתח המוצא במעגל החשמלי . איור 1 . 27 מציג חישן מסוג מצוף צף , המחובר למעגל חשמלי . עלייה במפלס הנוזל מזיזה את המצוף כלפי מעלה , וגורמת לתזוזה של הזחלן בנגד המשתנה , באמצעות תמסורת מכנית . כתוצאה משינוי זה , גדלה ההתנגדות בין מיקום הזחלן יחסית להדק השלילי ( אדמה ) של הנגד , וגם מתח המוצא של המעגל החשמלי ( V out ) גדל . ירידת מפלס הנוזל במכל מזיזה את המצוף כלפי מטה . כתוצאה משינוי זה , קט ֵ נה ההתנגדות בין מיקום הזחלן לבין ההדק השלילי , וגם מתח המוצא של המעגל החשמלי קטן . איור 1 . 26 חתך של חישן מפלס רציף מסוג מצוף המבוסס על מפסקי REED

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר