עמוד:38

כאשר מפלס המים במכל גבוה מהנקודה שבה מותקן המצוף ( כמתואר בחלק א של האיור ) החלק הנייד של המצוף " נצמד " לחלק הנייח שבו , המגנט נצמד למגעי הREED- וגורם להם להיסגר . כאשר מפלס המים במכל נמוך מהגובה שבו מותקן המצוף ( כמתואר בחלק ב של האיור , ( החלק הנייד של המצוף " תלוי " באוויר , המגנט רחוק ממגעי ה , REED- ולכן המגעים במצב פתוח . למעשה המצוף הוא רכיב מדידה ( חישן ) שיש לו שני מצבים אפשריים , התלויים במפלס המים : מצב OFF הוא מצב שבו מפלס המים הנמדד נמוך ממפלס המים הרצוי במכל שבו הותקן המצוף , ומצב ON שבו מפלס המים הנמדד גבוה ממפלס המים הרצוי . רכיב מדידה כזה מכונה רכיב מדידה דיסקרטי ( רכיב דו-מצבי . ( הערה : צורת ההתקנה של המצוף בדופן המכל , כפי שאפשר לראות באיור , 1 . 25 יוצרת למעשה מפסק מפלס המתפקד כמגע מסוג N . O . ( מגע רגיל פתוח . ( המפסק פתוח ( מצב נורמלי ) כאשר מפלס המים נמוך , והמפסק נסגר ( מצב מופעל ) כאשר מפלס המים גבוה . כאשר צריכים למדוד מדידה רציפה של מפלס נוזל , משתמשים בחישן המאפשר לתרגם את מפלס הנוזל לאות חשמלי רציף . נציג שני סוגים של חישני מפלס רציפים : חישן המתבסס בפעולתו על מצוף ומפסקי , REED וחישן המתבסס על מצוף המחובר לפוטנציומטר . ב . חישן מפלס רציף מסוג מצוף ומפסקי REED חישן מפלס רציף המתבסס על מצוף ומפסקי REED מתואר באיור . 1 . 26 החישן מורכב בתוך מוט המותקן בתוך המכל . מצוף טבעתי , המותקן מסביב למוט , עולה ויורד לאורכו , בהתאם לעליית המפלס או לירידתו . בתוך המצוף מותקן מגנט קבוע . מפסקי REED מותקנים בתוך המוט , ומחוברים לסולם של נגדים , המחוברים ביניהם בטור . תנועת המצוף לאורך המוט , גורמת לסגירת מגעי הREED- לאורכו , וכתוצאה מכך לסגירת מעגל חשמלי , המשנה את ההתנגדות המתקבלת מסולם הנגדים . ההתנגדות משתנה בהתאם למיקום המצוף לאורך המוט ( שמייצג את המפלס הנמדד . ( ההתנגדות מומרת למתח חשמלי רציף , המתקבל במוצא החישן ; המתח יחסי למפלס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר