עמוד:37

מפסק REED הוא מפסק המורכב משתי לוחיות שטוחות ( מגעים , ( העשויות מחומר פרומגנטי . שתי הלוחיות נתונות בתוך שפופרת זכוכית אטומה . הן מחוברות בצידן האחד לנקודת עיגון קבועה , ואילו צידן השני חופשי . בתוך השפופרת הן מחוברות כך שקצותיהן החופשיים חופפים , אך לא נוגעים אחד בשני , וקיים ביניהן מרווח אוויר . איור 1 . 24 מציג את מפסק REED הנתון בשפופרת זכוכית אטומה . כאשר מקרבים מגנט קבוע במקביל למפסק , נוצר כוח מגנטי שגורם לשני המגעים להיצמד זה לזה , והמגע ביניהם נסגר . כאשר מרחיקים את המגנט , הכוח המגנטי כבר לא משפיע , והמגעים מתנתקים . כאמור מפסק REED מותקן בחלק הנייח ( הקבוע ) במצוף , והמגנט הקבוע מותקן בחלק הנייד ( הצף במים . ( באיור 1 . 25 אפשר לראות מצוף המותקן בדופן של מיכל מים . האיור מציג את שני המצבים השונים של המצוף , בהתאם למפלס המים . איור 1 . 25 מצביו השונים של מצוף מסוג REED המותקן בדופן מכל מים איור 1 . 24 מבנה של מפסק REED

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר