עמוד:29

נמנה כמה דוגמאות לגדלים פיזיקליים הנמדדים על-ידי חישנים : טמפרטורה , מפלס , לחץ , ספיקה , משקל , מהירות סיבוב , קירבה , מרחק , חומציות . ( pH ) ונמנה דוגמאות לאותות חשמליים המופקים מהחישנים : מתח ישר , זרם ישר , תדירות ( דפקים , ( התנגדות חשמלית . ללא המידע הנקלט מחישנים המותקנים בתהליך המבוקר , לא ניתן למעשה , לקיים מערכת בקרה בחוג סגור . האותות החשמליים המתקבלים מהחישנים , משמשים , בנוסף לבקרה בחוג סגור , גם להפעלת אמצעי חיווי המציגים את ערכו של הגודל הפיזיקלי הנמדד . מדידת טמפרטורה דרושה במתקנים תעשייתיים וביתיים רבים . בכל מקרר לדוגמה , מותקן חישן טמפרטורה שתפקידו להפסיק את פעולת מערכת הקירור ברגע שהטמפרטורה בתוך המקרר ירדה לרמה נמוכה מהנדרש . בכל תנור קיים חישן טמפרטורה שתפקידו להפסיק את פעולת מערכת החימום , ברגע שהחום בתנור עלה לטמפרטורה גבוהה מהנדרש . בשתי הדוגמאות המוזכרות , החישן הוא חלק ממערכת המאפשרת לבקר את הטמפרטורה הרצויה ולשמור על יציבותה . באיור 1 . 15 מוצג חישן טמפרטורה המותקן במנוע בנזין ברכב . החישן מודד את הטמפרטורה של מי הקירור ברכב , ומציג את ערכה בלוח " השעונים " ( תצוגה ) בתא הנהג . כאשר הטמפרטורה שהחישן מודד גבוהה מהטמפרטורה המותרת , מופעלת נורית חיווי ( המתריעה על טמפרטורה גבוהה מדי . ( איור 1 . 15 חישן טמפרטורה המותקן במנוע רכב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר