עמוד:20

הנמדד מהערך הרצוי , ועל-ידי כך יוצר את אות השגיאה ( e ) המשודר לבקר ( אות השגיאה המשודר לבקר הוא : . ( e = R–b . 2 הבקר – הבקר הוא " המוח " של מערכת הבקרה . הוא קולט במבואו את אות השגיאה המתקבל מהמשווה , ומפיק במוצאו אות תיקון לתהליך . אות התיקון הוא אות חשמלי בדרך כלל , והוא משודר לרכיב הבקרה הסופי בתהליך , הנקרא גם מפעיל ( אות התיקון תלוי בשגיאה : . ( m = f ( E ) . 3 רכיב הבקרה הסופי ( מפעיל – ( Actuator – תפקידו של רכיב זה להפוך את אות התיקון החשמלי , שמפיק הבקר , ( m ) לאות המאפשר ביצוע שינויים בתהליך עצמו . שינויים בתהליך דורשים בדרך כלל שימוש באנרגיה גדולה יחסית , לכן כולל המפעיל בתוכו גם אלמנט של הגברה . . 4 התהליך המבוקר – התהליך הוא המקום הפיזיקלי במערכת שבו מתבצעת פעולת הבקרה , ובו מתקיים ונמדד המשתנה המבוקר . . 5 רכיב המדידה – רכיב זה הוא החישן הממוקם בתהליך , שתפקידו לדגום ( למדוד ) את המשתנה הפיזיקלי המבוקר . החישן נעזר במתמר הממיר את הגודל הפיזיקלי הנמדד ( כמו טמפרטורה , לחץ , מפלס וכדומה ) לאות חשמלי המשודר ליחידת המשווה של מערכת הבקרה . האות הנמדד בעזרת החישן משמש כאות משוב במערכת הבקרה . אות זה מאפשר לבקר לבצע את פעולת התיקון הנדרשת במערכת הבקרה , בהתאם לשגיאה המחושבת . כדוגמה למערכת בקרה בחוג סגור נציג בדוגמה 1 . 3 מערכת בקרה של תנור אפייה תעשייתי . דוגמה 1-3 מערכת בקרה של תנור אפייה תעשייתי באיור 1 . 8 ( חלק א ) מוצג תנור אפייה תעשייתי שמבוצעת בו בקרת טמפרטורה . בחלק ב של האיור מוצגים מרכיבי מערכת הבקרה . המערכת כוללת חישן ומתמר טמפרטורה , המשמשים כרכיב מדידה הממוקם בתהליך ; תפקידו של הרכיב לדגום ( למדוד ) את הטמפרטורה בתנור ; הטמפרטורה היא המשתנה המבוקר במערכת ; גופי החימום משמשים כאמצעי החימום בתנור ; בקר הספק משמש כמפעיל , או כרכיב הבקרה הסופי במערכת , שתפקידו לשלוט על עוצמת ההספק המסופק לגופי החימום . הטמפרטורה בתנור מווסתת בחוג סגור , בעזרת הבקר , לערכה הרצוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר