עמוד:16

1 . 2 . 1 מערכת בקרה בחוג פתוח מערכות בקרה הפועלות בחוג פתוח הן מערכות שלא מתקיים בהן קשר גומלין בין ערכו של המשתנה המבוקר , שהוא אות המוצא במערכת , לבין ערכו של הערך הרצוי , שהוא אות המבוא למערכת . למעשה זו מערכת שאינה יכולה לווסת את עצמה . מערכת בקרה בחוג פתוח מתוארת באמצעות תרשים המלבנים המוצג באיור . 1 . 3 דוגמה 1-2 מצנם ביתי כמערכת בקרה בחוג פתוח כדוגמה למערכת בחוג פתוח נשתמש במצנם ביתי ( טוסטר ) המוצג באיור . 1 . 4 איור 1 . 3 תרשים מלבנים למערכת בקרה בחוג פתוח איור 1 . 4 מצנם ביתי כמערכת בקרה בחוג פתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר