עמוד:14

( של האדם המפעיל . ( יחידת הבקרה מפעילה את המנועים הנדרשים להנעת תא המעלית , לפתיחת דלת התא ולסגירתה . יחידת החיווי כוללת את הצג הספרתי ואת נוריות החיווי . יחד הם מציגים את מיקום המעלית ( בתוך התא ובקומות השונות . ( ? שאלה 1 . 1 א . סרטטו תרשים מלבנים של מערכת לבקרת השקיה בשדה . היעזרו בתרשים העקרוני המוצג באיור . 1 . 1 ב . פרטו את המרכיבים השונים של המערכת . ? שאלה 1 . 2 בבית מלון מותקנים גלאי חום וגלאי עשן , אשר גורמים , בעת שריפה , לפתיחת שסתומים ולהתזת מים לכיבוי השריפה . א . סרטטו תרשים מלבנים של המערכת . ב . פרטו את המרכיבים השונים של המערכת . איור 1 . 2 תרשים מלבנים של מערכת בקרה למעלית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר