עמוד:12

דוגמה נוספת : במערכת חימום מים בדוד קיטור דורשים שהטמפרטורה והלחץ לא יעלו על הערך המרבי המותר , כדי למנוע סכנה של פיצוץ בדוד ופגיעה באנשים הנמצאים בסביבתו . המערכת לבקרת תהליך כוללת למעשה שני מרכיבים עיקריים הנובעים משמה – מערכת ויחידת בקרה . המערכת היא צירוף כל המרכיבים של התהליך , הקשורים ביניהם באופן כזה שניתן להפעילם יחד ולהשתמש בהם לצורך השגה של מטרה רצויה . דוגמאות : מערכת לאספקת מים כוללת את בריכות המים , המשאבות המשמשות להזרמת המים , המגופים המשמשים לניתוב זרימת המים , הצינורות , החישנים המודדים את הלחץ ואת ספיקת המים ; מערכת הבקרה למעלית בבניין כוללת את תא המעלית , הכבלים המחוברים לתא המעלית ומאפשרים את הרמת והורדת התא , המנועים , החישנים , הלחצנים בתוך תא המעלית ומחוצה לו , הצגים בתוך תא המעלית . הבקרה היא פעולה של פיקוח ושליטה אוטומטית על משתנים פיזיקליים שונים ( גדלים הניתנים למדידה ולחישוב ) בתוך המערכת , או פעולה של ויסות אנרגיה או חומר בתוך המערכת , כדי לאפשר את ?ִ פקודה התקין של המערכת . במערכת לאספקת מים ליישוב , מטרת הבקרה היא לשלוט על אופן זרימת המים ועל לחץ המים בצינורות , באמצעות הפעלה מתאימה של המשאבות והמגופים . במערכת לשליטה על מיזוג האוויר במבנה , מטרת הבקרה היא לשלוט על הטמפרטורה במבנה באמצעות הפעלה מתאימה של יחידות הקירור והחימום . אופן ביצוע הבקרה , הדרישות מהמערכת ותכנית ההפעלה של מערכת הבקרה נקבעות על-ידי האדם המפעיל את המערכת . פעולת הבקרה מתבצעת באמצעות מרכיבי המערכת ( המשאבות והשסתומים במערכת אספקת המים , יחידות החימום והקירור במערכת מיזוג האוויר . ( איור 1 . 1 מציג תרשים מלבנים כללי המתאר את המבנה העקרוני של מערכת לבקרת תהליך , ואת מרכיביה . ניתן להבחין בתרשים המלבנים בשני מרכיביה של מערכת הבקרה : המערכת – כוללת את התהליך , שפעולתו מבוקרת על-ידי שליטה על התשומות המוזנות אליו , ( Inputs ) כדי לייצר מוצר או לקבל תפוקה רצויה . ( Output ) הבקרה – כוללת את יחידת הבקרה ואת החישנים , המפעילים , יחידת השליטה ויחידת החיווי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר