עמוד:51

Booklet Page 19 2 . Read the statements about social conventions in the table below . Complete the table by checking the column ( s ) that apply to you . You may check more than one column for each item .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר