עמוד:145

2 פתרו את השאלות . כתבו לכל שאלה תשובה בשבר ותשובה באחוזים . בכיתה 40 תלמידים . 20 מהם בנות . איזה חלק מילדי הכיתה הם בנות ? תשובה בשבר : 1 מילדי הכיתה הם בנות 1 50 2 . תשובה באחוזים : 50 % מילדי הכיתה הם בנות 2 100 = 50 % . א . בסל היו 30 ביצים . 15 מהן נשברו . איזה חלק מהביצים שבסל נשברו ? ב . מתוך 400 הספרים שבספרייה , 100 ספרים הם באנגלית . איזה חלק מהספרים בספרייה הם באנגלית ? ג . היו לי 40 גולות , והפסדתי . 10 איזה חלק מהגולות הפסדתי ? היקף , שטח ונפח 1 בית מלאכה מייצר מסגרות ברזל שונות בצורת מלבן . א . תכננו עבור בית המלאכה שלוש מסגרות שההיקף של כל אחת מהן 16 מ . ' ב . איזו מבין שלוש המסגרות שהצעתם מקיפה את השטח הגדול ביותר ? 2 הנה תיבה שמידותיה 2 ס"מ , 4 ס"מ ו 5 - ס"מ : א . מהו נפח התיבה ? ב . הציעו עוד תיבות שנפחן שווה לנפח התיבה הזו . ( לכל תיבה הכינו תרשים ורשמו את אורכי הצלעות שלה ( . ג . האם הצעתם תיבה שבסיסה הוא ריבוע ? אם כן , הקיפו אותה . אם לא , הציעו גם תיבה כזו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר