עמוד:139

2 נתון מלבן ששטחו 156 מ"ר , ואורך צלע אחת 12 מ . ' חשבו את אורך הצלע הסמוכה . 3 נתון דף שצורתו מלבן . שטח הדף 0 . 06 מ"ר . אורך צלע אחת של הדף הוא 0 . 3 מ . ' חשבו את אורך הצלע הסמוכה . 4 אנו מחסן שרצפתו בצורת מלבן . שטח הרצפה 3 . 2 מ"ר . אורך קיר אחד של המחסן הוא 0 . 8 מ . ' חשבו את אורך הקיר הסמוך . שברים עשרוניים אינסופיים 1 לכל שבר פשוט מצאו שבר עשרוני השווה לו בעזרת תרגיל חילוק . דיון מה מיוחד בשבר העשרוני השווה ל– 3 2 כותבים אותו כך : 0 . 666 ... מה אומרות שלוש הנקודות שמימין למספר ? 2 חשבו את השבר העשרוני השווה לשבר הפשוט בעזרת תרגיל חילוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר