עמוד:127

חילוק מספר עשרוני במספר עשרוני 1 פתרו את התרגילים לפי הדוגמה . בדקו כל תוצאה בעזרת תרגיל כפל . דוגמה פתרו את התרגיל : 2 . 16 : 0 . 3 = א . נגדיל את המחלק ואת המחולק פי אותו מספר כדי לקבל תרגיל חדש , שבו המחלק הוא מספר שלם והתוצאה שווה לתוצאת התרגיל המקורי : נגדיל את 0 . 3 פי 10 ונקבל 3 - נגדיל את 2 . 16 פי 10 ונקבל 21 . 6 - מתקבל תרגיל חילוק של מספר עשרוני במספר שלם : 21 . 6 : 3 = ב . נפתור את התרגיל 21 . 6 : 3 = בעזרת חילוק ארוך . 21 . 6 : 3 = 7 . 2 אותה תוצאה יש גם לתרגיל המקורי : 2 . 16 : 0 . 3 = 7 . 2 בדיקה : 7 . 2 * 0 . 3 = 2 . 16 | א 0 . 52 : 0 . 4 = | ב 1 . 05 : 0 . 5 = | ג 1 . 42 : 0 . 2 = | ד 1 . 47 : 0 . 7 = | ה 8 . 16 : 0 . 4 = | ו 27 . 9 : 0 . 3 =

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר