עמוד:105

12 העמיסו על עגלה תיבות של תפוחי עץ . משקלה של כל תיבה 2 . 95 ק"ג . א . ירון העמיס 5 תיבות . שערו : כמה ק"ג בערך הוא העמיס ? ב . על העגלה מותר להעמיס 65 ק"ג לכל היותר , ומעל למשקל זה אסור לה לנסוע . שערו : האם יורשה לעגלה לנסוע , אם העמיסו עליה 25 תיבות ? ג . שערו : כמה תיבות לכל היותר מותר להעמיס על העגלה ? • בדקו את השערתכם בעזרת תרגיל כפל . 13 בחנות למסגור תמונות יש פסי עץ באורכים האלה : 0 . 75 מ' 1 . 35 מ' 2 . 15 מ' 0 . 48 מ' 1 . 55 מ' א . בנו מסגרת לתמונה שאורכי צלעותיה 1 . 35 מ' ו 0 . 48 - מ . ' עכשיו צריך לצבוע את המסגרת . מה אורך פסי העץ שצריך לצבוע ? ב . באילו פסי עץ אפשר להשתמש כדי לקבל מסגרת המקיפה מלבן ששטחו אינו גדול מ1– מ"ר ( מטר רבוע ?( כתבו כמה אפשרויות . ג . באילו פסי עץ אפשר להשתמש כדי לקבל מסגרת המקיפה מלבן ששטחו אינו קטן מ 1 . 5– מ"ר ? כתבו כמה אפשרויות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר