עמוד:88

7 כתבו את התרגילים במאונך ופתרו . | 20 . 9 * 24 = א | 3 . 2 * 15 . 3 = ב | 6 . 24 * 4 . 5 = ג 8 בתוצאות של התרגילים שלפניכם נפלה הנקודה העשרונית . סמנו את הנקודה העשרונית בכל תוצאה . בדקו אם התוצאה הגיונית . | 10 . 4 * 2 = 2 0 8 א | 12 . 4 * 3 . 12 = 38688 ב | 0 . 125 * 8 = 1000 ג | 5 . 4 * 25 = 1350 ד 9 בכיתה ו לומדים 34 תלמידים . ועד הכיתה קנה כיבוד למסיבה . הוועד הודיע שעל כל תלמיד לשלם 2 . 75 ש"ח . מהו מחיר הכיבוד ? א . כתבו את מחיר הכיבוד בשקלים . ב . כתבו את מחיר הכיבוד בשקלים ובאגורות . 10 הילה וגדי מדדו אורכים של יריעות בד . א . הילה מדדה בעזרת חוט שאורכו 55 ס"מ . אורך יריעת הבד שמדדה הילה הוא 20 פעמים אורך החוט שלה . מה אורך יריעת הבד שמדדה הילה ? ב . גדי מדד בעזרת חוט שאורכו 2 . 2 מ . ' אורך יריעת הבד שמדד גדי הוא 5 פעמים אורך החוט שלו . מה אורך יריעת הבד שמדד גדי ? ג . האם ייתכן שהם מדדו את אותה היריעה ? הסבירו . 11 בבניין גרות 6 משפחות . בכל משפחה יש 2 . 5 ילדים בממוצע א . כמה ילדים יש בבניין בסך הכול ? ב . הציעו דוגמה למספר הילדים שיכול להיות בכל משפחה . ג . בבניין אחר גרות 7 משפחות . האם ייתכן שגם בבניין הזה יש בממוצע 2 . 5 ילדים במשפחה ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר