עמוד:87

3 פתרו במאונך את התרגילים האלה : 4 השתמשו בתוצאות של התרגילים מסעיף 3 כדי לפתור את התרגילים האלה : השוו ביניכם את תוצאות התרגילים . 5 פתרו במאונך : כפלו כאילו המספרים שלמים . סמנו את הנקודה העשרונית במקום המתאים בתוצאה . בדקו אם התוצאה הגיונית . דיון הסבירו בכל תרגיל : איך החלטתם היכן מקומה של הנקודה העשרונית ? 6 פתרו במאונך : כפלו כאילו המספרים שלמים . סמנו את הנקודה העשרונית במקום המתאים בתוצאה . בדקו אם התוצאה הגיונית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר