עמוד:82

3 א . כתבו תרגיל כפל של מספרים עשרוניים . ב . פתרו את התרגיל שכתבתם בשתי דרכים : בדרך המקוצרת . בעזרת שברים פשוטים . דיון מה הקשר בין הדרך המקוצרת לבין הפתרון בעזרת שברים פשוטים ? הנה דוגמה נוספת לכפל מספרים עשרוניים בדרך המקוצרת : הדרך המקוצרת כופלים את המספרים העשרוניים כאילו הם מספרים שלמים ( מתעלמים מן הנקודה העשרונית . ( כדי למצוא את מקום הנקודה העשרונית בתוצאה : מונים את הספרות שמימין לנקודה העשרונית בשני הגורמים של המכפלה . מונים בתוצאה אותו מספר ספרות מימין , מוסיפים אפסים אם צריך , ומסמנים את הנקודה העשרונית . 0 . 3 * 0 . 05 = 3 * 5 = 15 בדוגמה יש שלוש ספרות כאלה : הספרה 3 בגורם 0 . 3 הספרות 0 ו5– בגורם 0 . 05 בדוגמה שלנו : . 015 או 0 . 015 לכן התוצאה המתקבלת היא : 0 . 3 * 0 . 05 = 0 . 015 והתוצאה הסופית היא : 0 . 3 * 0 . 05 = 0 . 015 דיון מה מסמנים הקווים שמתחת לספרות בדוגמה ? 4 פתרו כל תרגיל בשתי דרכים : בעזרת שברים פשוטים ובדרך המקוצרת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר