עמוד:81

ג . כפל מספרים עשרוניים בעזרת כפל מספרים שלמים ומיקום הנקודה העשרונית 1 פתרו את התרגילים . נסו לפתור אותם בדרך הקצרה ביותר שאתם יכולים . | 0 . 1 * 0 . 4 = ג | 7 * 0 . 6 = ב | 0 . 2 * 3 = א 2 דרך מקוצרת של כפל מספרים עשרוניים : הדרך המקוצרת כופלים את המספרים העשרוניים כאילו הם מספרים שלמים ( מתעלמים מן הנקודה העשרונית ) כדי למצוא את מקום הנקודה העשרונית בתוצאה : מונים את הספרות שמימין לנקודה העשרונית בשני הגורמים של המכפלה • מונים בתוצאה אותו מספר ספרות מימין ומסמנים את הנקודה העשרונית 1 . 3 * 0 . 2 = 13 * 2 = 26 בדוגמה יש שתי ספרות כאלה : הספרה 3 בגורם 1 . 3 הספרה 2 בגורם 0 . 2 1 . 3 * 0 . 2 = בדוגמה שלנו : 0 . 26 . 26 לכן המקום של הנקודה בתוצאה הוא : 1 . 3 * 0 . 2 = 0 . 26 והתוצאה הסופית היא : 1 . 3 * 0 . 2 = 0 . 26 א . פתרו בדרך המקוצרת את התרגילים האלה : ב . פתרו את התרגילים גם בעזרת כפל שברים פשוטים . בדקו אם קיבלתם את אותן התוצאות . למורה : לפני לימוד "הדרך המקוצרת" כדאי לחזור על כפל מאונך . אפשר למצוא פעילויות חזרה בנושא זה בפרק "מבט לאחור" בסוף החוברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר