עמוד:80

ב . כפל מספרים עשרוניים בעזרת שברים פשוטים 1 פתרו את התרגילים בעזרת שברים פשוטים , כמו בדוגמה : 2 א . כתבו את תוצאות התרגילים שאותם אתם יודעים לפתור בעל - פה . ב . פתרו בכתב את התרגילים האחרים . דיון האם אפשר לקצר בכתיבה ? מה אפשר לקצר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר