עמוד:72

4 אורנה עובדת במחסן ספרים . היא הוציאה חוברות מ 20 - ארגזים וסידרה אותן על מדף ריק . 1 משקל החוברות בכל אחד מהארגזים היה ק"ג . 4 מה היה המשקל הכולל של החוברות שסידרה אורנה על המדף ? 1 5 גלית הולכת כל יום בפארק במסלול הליכה המחולק לקטעים . אורכו של כל קטע ק"מ . 2 אורך המסלול שבו גלית הולכת הוא 3 ק"מ . אחרי כל קטע הליכה היא נחה . 4 כמה פעמים גלית נחה בזמן ההליכה במסלול ? 6 על השידה פרושה מפית בצורת מלבן . 3 3 א . שטח המפית מ"ר , ואורך צלע אחת מ . ' מה אורך הצלע האחרת של המפית ? 5 10 ב . מסביב למפית תפור סרט תחרה . מה אורך הסרט ? ג . מהו היקף המפית ? 7 חקירה 1 1 במאפייה אורזים עוגיות בחבילות של ק"ג ובחבילות של ק"ג . 2 3 א | תומר הזמין 2 ק"ג עוגיות . האם אפשר לספק את בקשתו במדויק ? אם אפשר , הציעו כיצד . אם יש עוד אפשרויות , תארו אותן . אם אי–אפשר , הסבירו מדוע . ב | אבי הזמין 1 ק"ג עוגיות . האם אפשר לספק את בקשתו במדויק ? 3 • אם אפשר , הציעו כיצד . אם יש עוד אפשרויות , תארו אותן . אם אי–אפשר , הסבירו מדוע . ג | ניצן הזמינה 3 ק"ג עוגיות . האם אפשר לספק את בקשתה במדויק ? 4 אם אפשר , הציעו כיצד . אם יש עוד אפשרויות , תארו אותן . אם אי–אפשר , הסבירו מדוע . בפתרון כל בעיה כתבו תרגיל ותשובה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר