עמוד:70

2 פתרו את התרגילים . שימו לב שרק חלק מן התרגילים הם תרגילי חילוק . דיון במה הפעולות חיבור , חיסור , כפל וחילוק בשברים דומות , ובמה הן שונות זו מזו ? כתבו במחברת סיכום . למורה : בדיון רצוי להדגיש במיוחד באילו פעולות משתמשים במכנה משותף , ובאילו - לא משתמשים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר